Doświadczenie od 1999 roku

Szkoła rysunku architektonicznego,    Bielsko Biała

 
junior - kl. podstawowa  200 zł / miesiąc  4 zajęcia po 2h w miesiącu
kl. gimnazjalna  230 zł / miesiąc  4 zajęcia po 3h w miesiącu
 1-2 kl. ponadgim.  250 zł / miesiąc **  min.5-max 6 zajęć po 3h w miesiącu
 3-4 kl. ponadgim.  430 zł / miesiąc */**  min.8-max 10 zajęć po 3h w miesiącu
 Senior   430 zł / miesiąc */** min.8-max 10 zajęć po 3h w miesiącu

** Dodatkowo w cenie zajęcia programy 2D/3D oraz druku 3D - 2 zajcia po 3 h w miesiącu 

* Dodatkowo w cenie wykłady z historii sztuki - 4 zajęcia po 1 h w miesiącu 

Historia Sztuki

Istnieje możliwość uczestniczenia tylko na wykładach z histori sztuki - koszt 30 zł za 1 h zegarową.

Promocja

Z wizytówką archiCel 10 % zniżki na pierwszy miesiąc zajęć.

Bonus

Osoby, zdające w damym roku szkolnym egzamin na studia, które uczęszczały min. 2 lata na zajęcia mogą skorzystać z pakietu tj. 1-2 kl. pondgimnazjalna.

Extra

Osoby, chcące uczestniczyć tylko w zajęciach sobotnich czyli rysunek + 2d/3d ( dwa razy w miesiącu) - koszt 250 zł za miesiąc.

Wszystkie opłaty należy uiszczyć maksymalnie do 10 -ego każdego miesiąca.