MISJA

Wierzymy, że twórcze i kreatywne myślenie w największym stopniu wzbogacają osobowość człowieka. Rozwijajamy wyobraźnię, zdolności motoryczne,  pozwalamy wyładować emocje. 

W naszej pracowni stwarzamy idealne warunki dla rozwoju naturalnej twórczości tak aby osoba uczęszczająca na nasze zajęcia nie miła żadnych problemów z egzaminami na studia..

Program zajęć jest tak zróżnicowany aby w jak najszerszy sposób rozumować otaczającą nas rzeczywistość.

Wykorzystujemy różnorodne techniki plastyczne- zaczynając od tradycyjnego rysunku ołówkiem, przez malarstwo, prace manulane kończąc na nauce oprogramowania 2D/3D. Dodatkowym atutem są wykłady historii sztuki.

To właśnie u nas uczniowie zdobywają umiejętność wyrażania własnych emocji w procesie twórczym, rozwijają cechy osobowości.

W naszej Pracowni tworzymy sztukę i o niej rozmawiamy. Przytaczamy dzieła wielkich, znanych artystów, przeplatamy się przez wątki historii sztuki, szukamy inspiracji i wyciągamy z nich pozytywne i kreatywne wnioski.